การดูแลรักษาประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป

วิธีการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป

1. ไม่ควรนำเทปกาวมาติดบริเวณอลูมิเนียม เพราะถ้าเทปกาวถูกความร้อนหรือติดไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ติดกับผิวอลูมิเนียมแน่นเมื่อเวลาอยากแกะออกก็จะทำได้ยาก และทำให้ผิวอลูมิเนียมบริเวณนั้นเสียหาย

2. ไม่ควรนำของแข็งมากระแทก หรือขูดขีดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะจะทำให้อลูมิเนียมเป็นรอยขีดข่วนยากต่อการซ่อมแซม

3. อลูมิเนียมเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรนำสายไฟเดินภายในกล่องอลูมิเนียม ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีฉนวนหุ้มและหาวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด

4. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณอลูมิเนียมควรใช้แผ่นโลหะแบบบางมากันไว้เพื่อป้องกันการกระทบกับประกายไฟโดยตรง

5. เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอดว่าการใช้สารเคมีชนิด กรด-ด่าง ทำความสะอาดอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทำให้สีหลุดร่อนได้

วิธีการทำความสะอาดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป

  1. เป่าลมให้ฝุ่นออกจากผิวอลูมิเนียม
  2. เช็ดด้วยน้ำอุ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา Solvent ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับความสะอาดอลูมิเนียม)
  3. เช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าบิดหมาด