น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

ชนิดของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้งานน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ ต้องการคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ในการพิจารณาเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นนอกจากจะเลือกเบอร์ความหนืดให้ตรงกับในเอกสารคู่มือเครื่องจักรแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกชนิดของน้ำมันที่เหมาะสม ตรงกับชนิดของเครื่องจักร และชิ้นส่วนที่จะทำการหล่อลื่นด้วย

1. น้ำมันไฮดรอลิค เป็นทั้งน้ำมันส่งกำลัง และหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบไฮดรอลิค มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความสะอาด ไหลผ่านไส้กรองได้ดี การป้องกันการสึกหรอ เพื่อยืดอายุการทำงานของปั๊ม ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ป้องกันการกัดกร่อน แยกตัวออกจากน้ำได้ดี ทนต่อสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยาง มีค่าดัชนีความหนืด (VI: Viscosity Index) สูง

2. น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเด่นคือมีสารเพิ่มคุณภาพชนิดสารรับแรงกดสูง (EP: Extreme Pressure) ช่วยให้ฟิล์มน้ำมันที่แทรกอยู่ระหว่างฟันเกียร์ที่ขบกันมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับฟันเกียร์ ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น แยกตัวออกจากน้ำได้ดี

3. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ เนื่องจากเครื่องอัดอากาศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ จำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรู และแบบลูกสูบโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ทนต่อสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ลดการสะสมของตะกอนและคราบยางเหนียว มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน

4.น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน หรือน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกับน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม แต่ไม่จำเป็นต้องมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพชนิดสารรับแรงกดสูง มีสารป้องกันการสึกหรอ ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น แยกตัวออกจากน้ำได้ดี

5. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ความเร็วรอบสูง (Spindle oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำ เนื่องจากต้องการความหนาของฟิล์มน้ำมันน้อย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ลดการสะสมของตะกอนและคราบยางเหนียว คงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

6. น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น (Slideway oil) เนื่องจากมีการนำไปใช้งานในเครื่องขึ้นรูปโลหะประเภท CNC ที่ต้องใช้งานร่วมกับน้ำมันขึ้นรูปโลหะ ซึ่งมีทั้งชนิดน้ำมันล้วน และชนิดผสมน้ำ จึงต้องการคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันกับน้ำมันขึ้นรูปโลหะทั้ง 2 ชนิด แยกตัวออกจากน้ำได้ดีมาก มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อน มีความสามารถในการยึดเกาะบนผิวของโลหะ ป้องกันการสึกหรอ รับแรงกดได้ดี มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น และต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น

7. น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ เนื่องจากเทอร์ไบน์เป็นเครื่องจักรที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีความร้อนสูง บางประเภทต้องทำงานในสภาวะที่มีไอน้ำ จึงต้องการคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันการสึกหรอ รับแรงกดได้ดี มีคุณสมบัติในการคายฟองที่ดี ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น คงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี

8. น้ำมันถ่ายเทความร้อน (Heat transfer oil) เป็นน้ำมันที่รับความร้อนจากแหล่งให้ความร้อน เพื่อไหลไปให้ความร้อนในส่วนต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคุณสมบัติในการคงทนต่อความร้อน และการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อน การเกิดฟอง มีคุณบัติในการไหลที่ดี และไม่มีสารพิษ