กรุงโซล

ทัวร์เกาหลี เที่ยวชมกรุงโซล

ทัวร์เกาหลี เที่ยวกรุงโซล สถานที่ยอดฮิตของคนไทย

กรุงโซล Seoul นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของเกาหลีแล้วยังเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ช้อปปิ้งที่มีสินค้าให้เลือกทุกประเภท และแหล่งบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจ วันนี้เว็บไซต์ประเทศน่าเที่ยวจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซลกันค่ะ

หมู่บ้านบุกชอนฮานก

หมู่บ้านบุกชอนฮานก

หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก (Hanok) ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) และอารามหลวงจองเมียว (Jongmyo Royal Shrine) คำว่า บุกชอน (Bukchon) มีความหมายว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) และชงโน (Jongno) หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของหมู่บ้านได้แก่ Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of Chicken Art, บรรดาร้านค้ามากมายได้ ร้านอาหาร, ร้านชา เป็นต้น เพื่อเป็นการเรียนรู้และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน

หอคอยกรุงโซล

หอคอยกรุงโซล หอคอยกรุงโซล

เป็นจุดชมวิวหลัก และเป็น 1 ใน 18 หอคอยสูงที่สุดของโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล กิจกรรมยอดนิยมจนเสมือนจะเป็นประเพณีของคู่รัก ที่มาเยือนหอคอยแห่งนี้

Teddy Bear Museum พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้

จัดแสดงเท็ดดี้แบร์ในคอลเล็คชั่นต่างๆ ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยจะมีเท็ดดี้แบร์สวมชุดกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน รวมถึงจะแสดงถึงภาพของกรุงโซลในอดีตและปัจจุบัน เช่น ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงโซล มีคลองชองเกชอน เมียงดง อินซาดง ทงแดมุน เป็นต้น สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งมีผู้นิยมเทดดี้แบร์กันมาก

ทัวร์เกาหลีราคาถูก คลิ๊ก คลิ๊ก !!!