น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ภายใต้แบรนด์โมตุล MOTUL

ศรีเทพไทยลูบบริแคนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ น้ำมันตัดกลึง น้ำมันหลื่อลื่นเกรดพิเศษ โดยมีทีมงานมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศไทย ในการให้บริการด้านเทคนิค และการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์

ล่าสุด ศรีเทพไทยลูบบริแคนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์โมตุล MOTUL นอกจากนั้นทางศรีเทพไทยลูบบริแคนท์ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แบรนด์ปิโตรนาส PETRAONAS

เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้งานน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ ต้องการคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ในการพิจารณาเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นนอกจากจะเลือกเบอร์ความหนืดให้ตรงกับในเอกสารคู่มือเครื่องจักรแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกชนิดของน้ำมันที่เหมาะสม ตรงกับชนิดของเครื่องจักร และชิ้นส่วนที่จะทำการหล่อลื่นด้วย