ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านประตูหน้าต่างสำเร็จรูป หน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างยูพีวีซีUPVC มุ่งยกระดับคุณภาพชีงิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในเครือบริษัทชั้นนำด้านวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี ด้วยการทำประตูหน้าต่างสำเร็จรูป อลูมิเนียมและยูพีวีซี ซึ่งได้ผ่านการออกแบบพิเศษเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งงานโครงการหมู่บ้าน และอาคารกลางจนถึงระดับสูง จนเป็นที่ยอใรับกันอย่างแพร่หลายจนทั่วประเทศ และบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001

ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป

ประตูหน้าต่างก็เป็นเสมือนปราการด่านแรกของบ้านทุกหลัง นอกจากเปิดต้อนรับทุกคนแล้ว ยังทำหน้าที่ป้องกันบ้านจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆจากภายนอก รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน ในปัจจุบันนั้นมีวัสดุหลายชนิด หลากลายแบบให้เราได้เลือกซึ่งต่างกันทั้งคุณสมบัติ ราคา และความสวยงาม แต่การเลือกประตูหน้าต่างที่ดีนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานเป็นหลัก

เมื่อก่อนการสร้างบ้านจะต้องมีการวัดกรอบหน้าต่างด้วยวิธีการหลายๆอย่างกว่าจะได้หน้าต่างแต่ละบาน แต่ปัจจุบันนี้มีประตูหน้าต่างสำเร็จรูปที่มีความทนทานต่อการใช้งาน ที่ทำให้ชีวิตคุณเรียบง่ายกว่าเดิม ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปมีหลายประเภท หลายรูปแบบ หลายสี ให้คุณเลือกใช้ เช่น หน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างยูพีวีซี ซึงมีคุณภาพที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน