ตะแกรงกลม

ประโยชน์ของตะแกรงกลมคัดข้าว

ตะแกรงกลมคัดข้าว 

ตะแกรงกลมคัดข้าว

ตะแกรงกลมคัดข้าว มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กม้วนกลม หมุนตลอดเวลาที่ทำงาน  ผิวแผ่นเหล็กด้านในมีรูลักษณะแบบเต้าขนมครกแต่เล็กกว่ามาก  เพื่อให้เมล็ดข้าวที่หักที่เล็กเกาะอยู่  ขณะที่ปล่อยให้เมล็ดใหญ่กว่าผ่านไปได้

ตะแกรงกลมคัดข้าว เครื่องคัดแยกขนาด ทำหน้าที่คัดแยกขนาดของข้าวเมล็ดหักออกจากข้าวเต็มเมล็ดโรงสีจะประสบความสำเร็จกับการสีหรือไม่จะสีดีแค่ไหนหากการคัดแยกไม่ดีก็จะเสียหาย ทำให้ข้าวที่สีออกมาราคาตก แต่หากข้าวคัดแยกดีจะทำให้ขายได้ราคา

ข้าวที่ผ่านการคัดของตะแกรงกลมแล้วจะได้ขนาดและชนิดของข้าวตามต้องการ  ซึ่งแบ่งเป็นชนิดจากใหญ่ไปหาเล็ก  คือ ต้นข้าว และปลายข้าว ซึ่งทำให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วต่อการสีข้าวมากขึ้น

ข้อมูลรูปภาพ http://www.trakulchai-th.com/