มะพร้าวกะทิ …มีมากกว่าความอร่อย

มะพร้าวกะทิ…..มีมากกว่าความอร่อย

คุณประโยชน์ เทียบเท่าน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

มะพร้าวกะทิ

มะพร้าวกะทิ ควรได้รับการส่งเสริมให้รับประทานเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพ เนื่องจาก มะพร้าวกะทิ จะมีรสชาติอร่อย หวาน หอม นุ่มแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งนี้เนื่องจาก เนื้อมะพร้าวกะทิ มีเส้นใยอาหารสูง ในปริมาณ 5.14 -8.77 กรัม/100 กรัม ในขณะที่เนื้อมะพร้าวธรรมดามีเพียง 2.1 กรัม/100 กรัม ทั้งนี้เส้นใยอาหารมีประโยชน์ช่วยในการขับถ่ายในผู้สูงอายุ และยังมีไขมันต่ำในปริมาณ 10.19-16.03 กรัม/100 กรัม ในขณะที่มะพร้าวธรรมดามีไขมัน 26.1 กรัม/100 กรัม จึงสามารถบริโภค มะพร้าวกะทิ ได้มากกว่ามะพร้าวธรรมดาเพื่อให้ได้ไขมันที่พอเพียงจากมะพร้าวกะทิที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดห่วงโซ่เกาะเกี่ยวระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจนชนิดปานกลางโดยเฉพาะกรดลอริค ซึ่งมีสูงถึง 46%

สำหรับคุณสมบัติของกรดลอริคนั้น เมื่อบริโภคเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนกรดลอริคให้เป็นโมโนลอริน ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำนมมารดา กล่าวคือ เป็นสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อราโปรโตซัว และไวรัส โดยเฉพาะเชื้อ HIVs การบริโภคไขมันมะพร้าว นอกจากไม่ทำให้อ้วนแล้วยังทำให้คลอเลสโตลอล HDL สูงขึ้น และน้ำหนักลดลง

ที่มา:สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มะพร้าวกะทิ

เครดิตรูปภาพ http://www.coconothailand.com/ คลิ๊ก !!!