มาตรฐานน้ำมันเครื่อง API Sx (ดีเซล)

สถาบันปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute: API) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือน้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลก นอกจากมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน (API Sx) แล้ว ยังมีมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นกัน

มาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ใช้ตัวอักษร C มาจาก Compression engine หรือ Commercial เริ่มตั้งแต่ CA พัฒนาเป็น CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4 และ CK-4โดยในปัจจุบันพบมาตรฐานที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทย ดังนี้

1.1) CC สำหรับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา และซูเปอร์ชาร์จ ใช้งานเบา ปานกลาง และหนัก มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดคราบตะกอนที่อุณหภูมิสูงและต่ำ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

1.2) CF สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปี ค.ศ. 1994 เป็นต้นไป สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา รวมทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแบบ Indirect Injection, ซูเปอร์ชาร์จ และเทอร์โบชาร์จ สามารถใช้งานได้ดีกับน้ำมันดีเซลทั้งชนิดกำมะถัน (Sulfur) ต่ำและสูง สามารถใช้แทนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลในมาตรฐานก่อนหน้าได้

1.3) CF-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นไป สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนัก หรือทำงานภายใต้สภาวะความเร็วสูง

1.4) CH-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นไป สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนัก รองรับกับมาตรฐานไอเสียปี ค.ศ. 1998

1.5) CI-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นไป สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนัก รองรับกับมาตรฐานไอเสียปี ค.ศ. 2002 ที่เครื่องยนต์ดีเซลต้องมีระบบกำจัดไอเสียหมุนเวียน Exhaust Gas Recirculation (EGR)

1.6) CJ-4 มาตรฐานสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลล่าสุดในตลาดน้ำมันเครื่อง ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 รองรับกับมาตรฐานไอเสียปี ค.ศ. 2007 ที่เครื่องยนต์ดีเซลต้องมีระบบกรองอนุภาค Diesel Particulate Filter (DPF)

น้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ น้ำมันตัดกลึง น้ำมันหลื่อลื่นเกรดพิเศษ คลิ๊ก !!!