สนามหญ้า

สนามหญ้าในสวนหญ้าขึ้นเยอะ

ปูแผ่นทางเดินบนสนามหญ้า

เมื่อเราปูแผ่นทางเดินไว้ในบริเวณสวนของบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวก และทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม
แล้ว ระยะต่อมาเราจะเห็นหญ้างอกงามออกมาปกคลุมแผ่นทางเดิน ทำให้เสียเวลาในการกำจัด
หญ้าที่ไม่ต้องการนั้นเทคนิคคือ ให้เราตัดถุงพลาสติกขนาดเท่าแผ่นทางเดินวางไว้บนหญ้า ก่อนที่จะปูแผ่นทางเดินให้ถุงพลาสติกอยู่ใต้แผ่นทางเดินทุกแผ่น ถุงพลาสติกจะทำให้หญ้าตายในจุดที่เราต้องการ ทำให้สวนของเราสวยงาม ด้วยเทคนิคง่ายๆ

สนามหญ้า